W związku z inflacją Ministerstwo Rodziny  zatwierdziło podwyższenie kryterium dochodowego do skorzystania z pomocy z tego Programu, które aktualnie wynosi:

1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Wobec tego osoby, które mieszczą się w podanym kryterium dochodowym, a nie zostały zakwalifikowane do pomocy w grudniu 2022, mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania skierowania do odbioru żywności. Podstawą kwalifikacji będą dochody z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku.