W ramach projektu prowadzone są zajęcia:• z nauki języka angielskiego• przedmiotów matematycznych• z przedmiotów przyrodniczych• związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach tego projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji. Dodatkową zaletą jest objęcie młodzieży wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W projekcie biorą udział uczniowie klas V szkoły podstawowej i klas i gimnazjum.

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 młodzież odbyła 160 godzin zajęć edukacyjnych,

w ramach których uczestniczyła także w dwóch wycieczkach. Celem wyjazdów było rozbudzenie dociekliwości w działaniu oraz rozwijanie logicznego myślenia:• Wycieczka do Warszawy – Muzeum Techniki (warsztaty), zwiedzanie TVP, seans kinowy;• Wycieczka do największego i najnowocześniejszego Gospodarstwa Ogrodniczego JMP

w Stężycy, warsztaty kulinarne w ZSZ w Dęblinie.