Myślą przewodnią projektu „Otwarte Przedszkola” jest wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na Mazowszu, która wychodziłaby naprzeciw potrzebom dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców, realizując innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające wszechstronny rozwój dziecka.   Głównym celem Projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej przez wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego w małych miastach (poniżej 10 tys. mieszkańców) i wsiach Mazowsza.Najważniejszym zadaniem Projektu jest zorganizowanie dodatkowych bezpłatnych zajęć dla dzieci. Zajęcia będą realizowane w grupach 8 – 12 osobowych opartych na wybranych elementach programu edukacyjnego „Klucz do uczenia się”.  W ramach projektu przedszkole zostanie doposażone w niezbędne pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne.  Odbyły się szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wsparcie otrzymają również rodzice w formie kwartalnych spotkań seminaryjnych.

 

 

Maria GrygielDyrektor Przedszkola Samorządowego w Garbatce – Letnisko