Na realizację zadania składały się dwie części:

I. Zakup umundurowania historycznego (zakupionych zostało 10 kpl. Mundurów ułańskich polowych, 10 szt. czapek ułańskich oraz 10 szt. patek do munduru);

II. Akcja promocyjna projektu  – Rekonstrukcja bitwy, pokaz kawaleryjski (w ramach promocji projektu zorganizowano niewielką uroczystość dla okolicznej społeczności. Na uroczystość składały się: msza w kościele Parafialnym w Bogucinie, przemarsz, wręczenie nagród oraz rekonstrukcja bitwy połączona z pokazem kawaleryjskim. Całość poprzedzona została kolportażem 50-ciu szt. plakatów promujących imprezę. W ramach promocji przewidziano także ogólnodostępny i nieodpłatny poczęstunek);

Stowarzyszenie poprzez zakup umundurowania historycznego oraz organizację barwnej  akcji promocyjnej w pełni osiągnęło cel projektu jakim było upowszechnienie obyczajów ułańskich  oraz historii Ziemi Kozienickiej. Nowe umundurowanie historyczne czynnie wykorzystywane w organizacji rekonstrukcji bitew i zawodów kawaleryjskich, a także akcja promocyjna, efektywnie przyczyniają się do upowszechniania historii Ziemi Kozienickiej, czynnie propagują zwyczaje i obrzędy ułańskie oraz polskie tradycje z początków XX wieku.