Protokół dot. rozstrzygnięcia z przeprowadzonego rozeznania cenowego dot.pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.:”Przebudowa skweru im. mjr.Władysława Szymanowskiego”