Dnia 22 lutego 2024 roku odbyło się z spotkanie Wójt Teresy Fryszkiewicz, Przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Mazura oraz Wykonawcy zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Garbatka-Letnisko” z mieszkańcami tzw. „Oś. Piłsudskiego” w Garbatce-Letnisku.

Spotkanie miało na celu poinformowanie o podpisaniu Umowy z Firmą MARC-BUD Marek Baran z siedzibą w Pionkach na przebudowę dróg gminnych ul. Wodnej, J. Piłsudskiego, Cisowej, Świerkowej i Modrzewiowej o łącznej długości blisko 1 km. W ramach inwestycji zostanie położona nawierzchnia z kostki brukowej oraz powstaną chodniki i zjazdy do posesji.

Pierwszym etapem niniejszego przedsięwzięcia jest aktualizacja dokumentacji projektowej. Jak zapowiedział Pan Marek Baran – Wykonawca aktualizacja ww. dokumentacji potrwa ok. 3 miesięcy, po tym czasie ruszą roboty budowlane.

Umowny termin realizacji zamówienia przypada na marzec 2025 rok, jednak deklaruje Wykonawca zakończenie inwestycji przewiduje z początkiem okresu jesiennego br. Wartość zadania wyniesie 2.385.304,26 zł z czego 1.900.000,00 zł to środki pozyskane z rządowego funduszu Polski Ład.

To kolejna inwestycja drogowa w Gminie Garbatka-Letnisko, która znacząco ułatwi poruszanie się po niej wszystkim użytkownikom ruchu drogowego.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i spokojnej atmosferze.