Rozpoczęły się prace, polegające na przebudowie drogi gminnej ul. I. Krasickiego. Droga ta niebawem ukaże się w nowej odsłonie, gdyż zaplanowano budowę drogi na odcinku od. Z. Sztobryn do ul. Grabowej o szer. 5 m, natomiast na dalszym odcinku tj. do ul Partyzantów zostaną wykonane zejście po schodkach, z kostki brukowej, gdzie podczas spaceru będzie można podziwiać piękno tutejszej przyrody.

Na całej długości ulicy stanie nowe oświetlenie typu parkowe. Teren jest bardzo trudny do prowadzenia robót jednak mamy nadzieję, że jeszcze tego lata zostanie dopuszczony na niej ruch.

Ponadto informujemy, iż na ukończeniu jest przebudowa dróg: ul. R. Bielawskiego, Grabowej i Słowackiego. Przed nami jeszcze ulice: Z. Nałkowskiej, Drzewiarzy, Plażowej i ul. H. Dąbrowskiego (od ul. Drzewiarzy do ul. Partyzantów). 

Przypominamy, iż przedsięwzięcie to jest dofinansowane ze środków z tzw. Polskiego Ładu w wysokości 8.763.750,00 zł, a całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 9.500.000,00 zł. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2024.