Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej – położonej w miejscowości Garbatka-Zbyczyn. Całkowita długość ww. odcinka wynosi 380,00 mb. Planowany do przebudowy odcinek posiada nawierzchnie jedynie gruntową. Stanowi on dosyć istotny łącznik z punktu widzenia gruntów rolnych położonych w tym obszarze oraz codziennego dojazdu mieszkańców Garbatki Zbyczyn. Obecny stan ww. odcinka (nawierzchnia gruntowa) nie tylko utrudnia sam dojazd do wielu domostw, ogranicza on również możliwość zastosowania nowoczesnych maszyn rolniczych na przyległych tu polach uprawnych, grożąc ich zakopaniem bądź uszkodzeniem podczas dojazdu. Niedogodności te przybierają na sile szczególnie w okresie wiosennym (w okresie roztopów). Zaplanowane przedsięwzięcie polegające głównie na przebudowie nawierzchni z gruntowej na asfaltową, poprawi jakość życia codziennego mieszkańców tej części Gminy oraz zapewni sprawniejszy dojazd rolników do położonych u pół rolnych.

Obecnie wyłoniono już w procedurze przetargowej wykonawcę prac i trwają roboty budowlane. Finał inwestycji zaplanowana na koniec października br.

 

Autor: Magdalena Marszałek