Lecz to nie kwoty są najważniejsze, a sam efekt. Mieszkańcy Brzustowa czekali na tę inwestycję od lat, jeżdżąc po „gruntówce” i licznych dołach. W poprzednich kadencjach podejmowano już próby pozyskania funduszy unijnych na realizację tego przedsięwzięcia, niestety bezskutecznie.

 

Dziś mieszkańcy jeżdżą po nowej, bitumicznej nawierzchni i spacerują po  utwardzonych poboczach.    A wszystko to dzięki sprawnej polityce władz samorządowych, ich determinacji w pozyskiwaniu zewnętrznych środków i przede wszystkim dzięki dobrej współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Garbatka-Letnisko i lokalną społecznością.

 

No cóż oby więcej takiej współpracy i takich efektów!