O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy informuje, że w dniu 20 listopada 2023 roku o godz. 1800 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce Nowej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o. (generalny Wykonawca), którego przedmiotem będzie omówienie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbatka Nowa”.

Z uwagi na rangę zagadnienia proszę o niezawodne przybycie mieszkańców zainteresowanych przebudową niniejszej drogi.

 

                                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                     (-) Teresa Fryszkiewicz

Garbatka-Letnisko, dnia 09 listopada 2023 roku