Dnia 20 listopada 2023 roku odbyło się z spotkanie Wójt Teresy Fryszkiewicz, Przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Mazura oraz Radnego Czesława Pacuły z mieszkańcami Garbatki Nowej. Spotkanie miało na celu poinformowanie o podpisaniu Umowy z Wykonawcą tj. firmą BUDROMOST-STARACHOWICE na przebudowę drogi gminnej w msc. Garbatka Nowa, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatowa do granicy Gminy Policzna.

Koszt inwestycji to blisko 870.000,00 zł z czego 734.509,09 zł to środki pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład.

To kolejna inwestycja drogowa w Gminie Garbatka-Letnisko która znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.