W dniu 21 lutego 2024 roku odbyły się spotkania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z mieszkańcami Bąkowca i Garbatki-Letniska, na których zostały zaprezentowane opracowania projektowe rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 691 oraz fragmentu drogi 738.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę dróg o długości 8 km (od ul. Klonowej w Garbatce-Letnisku do skrzyżowania DW738 z DW691 Bąkowiec – Dęblina), w tym: jezdnię o szer. 7 m, dwa pasy ruchu po 3,5m każdy wraz z elementami spowalniającymi ruch (azyle), pobocze o szer. 1,25m, chodnik

po stronie lewej 2,5m, ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszych o szer. 3,5m po stronie prawej, zjazdy (tylko te na które właściciele posesji posiadają decyzję lokalizacyjną wydaną przez MZDW w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu oraz zostały fizycznie urządzone), przebudowę  kolidującej infrastruktury.

Zakończenie prac projektowych oraz pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację ww. inwestycji drogowej tzw. ZRID przypada na koniec II półrocza 2025 roku.

Z przedmiotowym projektem można zapoznać się w Urzędzie Gminy przy ul. Skrzyńskich 1 w Garbatce-Letnisku w pok. Nr 9 lub 19 (na pierwszym piętrze) lub na stronie internetowej pod linkiem: https://www.garbatkaletnisko.pl/projekt-drogi-wojewodzkiej/.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 48 62 10 194 wew. 23