W dniu dzisiejszym Wójt Teresa Fryszkiewicz wraz ze Skarbnikiem Aleksandrą Mieczyńską podpisały umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Kamieniarsko-Usługowe POMAR Krzywicki Krzysztof, Krzywicki Wiesław, Krzywicki Michał z Daleszyc na przebudowę i renowację miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie gminy Garbatka-Letnisko, tj.:

  1. Przebudowa pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisku – wartość umowy 366.540,00 zł. Zadanie to zostanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych tj. rządowego fundusz Polski Ład w wysokości 359.209,20 zł.
  2. Przebudowa oraz renowacja Pomnika upamiętniającego pochówek mjr Romana Bielawskiego – wartość umowy 132.225,00 zł. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dotację z rządowego fundusz Polski Ład w wysokości 129.580,50 zł.
  3. Przebudowa cmentarza cholerycznego z 1874r. – wartość umowy opiewa na kwotę 365.925,00 zł z czego 358.606,80 to środki rządowego fundusz Polski Ład.
  4. Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów – wartość umowy 434.928,00 zł. Zadanie finansowane w 98% (426.229,44zł) również z rządowego fundusz Polski Ład.