Wkrótce ruszą pierwsze prace przy przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 691 nad rzeką Struga Policka w m. Garbatka Długa. Stary obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy, jednoprzęsłowy most. Przy obiekcie wybudowany zostanie również chodnik dla pieszych. Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Koszt inwestycji to 3.143.248,96 zł, który zostanie pokryty w całości ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Wykonawcą prac jest, nam znana – solidna, firma budowlano-remontowa BUDREM-1 z Radomia, która wybudowała pomost na terenie GOW POLANKA oraz przebudowała most w msc. Garbatka-Zbyczyn.

Planowany czas robót to 7 miesięcy. Na czas trwania robót zostanie zapewniony objazd poprzez budowę most tymczasowy, którym będzie odbywał się ruch.