Przybyli goście mogli obejrzeć wystawione książki o Garbatce-Letnisko oraz o regionie kozienickim, które znajdują się w księgozbiorze biblioteki oraz książki wydane przez Powiatową Bibliotekę w Kozienicach, Starostwo Powiatowe i Kozienicki Park Krajobrazowy.Podczas przeglądu odbyło się również spotkanie z autorami książek o Garbatce: Panią Marią Dziedzicką  i Panem Krzysztofem Stalmachem oraz dziennikarzem Panem Leszkiem   Wyrwiczem, którzy opowiedzieli zgromadzonym słuchaczom o swojej pracy nad pisaniem książek o Garbatce, ale także starali się zachęcić młodzież, która stanowiła najliczniejszą grupę uczestników przeglądu, aby rozwijali swoje pasje pisarskie i gromadzili wspomnienia swoich bliskich na temat naszej miejscowości i okolic.