Sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową darowizny. W uroczystości udział wzięli: nowo wybrany Wójt Gminy Garbatka-Letnisko  Pani Teresa  Fryszkiewicz  oraz  przedstawiciele obdarowanej jednostki – Wiceprezes Pan Robert Grygiel i Gospodarz OSP  Pan Sylwester Dela.

Jednostka OSP włączona do KSRG otrzymała: zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m, detektor napięcia –szt 2, detektor wielogazowy (min. TLEN, CO, LEL)- szt 1 i  parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt 1.

Zakupiony sprzęt specjalistyczny, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, umożliwi jednostce OSP sprawnie działać w akcjach ratowniczych i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i społeczności lokalnej.

 

Grażyna Waszkiewicz