Dzięki modernizacji uzyskaliśmy poprawę warunków eksploatacji, zwiększenie wydajności pomp, zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli obsługi, ciągłą kontrolę nad urządzeniami technologicznymi z uwagi na możliwość zdalnego monitoringu ich pracy. W kolejnych latach planowana jest dalsza modernizacja.