W drugiej połowie lipca br. w sołectwie Bąkowiec odbyło się spotkanie Członków Komitetu Społecznego Chodnik dla Bąkowca, przy udziale przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,  władz Gminy Garbatka-Letnisko w sprawie drogi wojewódzkiej nr 691 w ciągu ulicy Kochanowskiego oraz chodnika i ścieżki rowerowej w miejscowości Bąkowiec. Spotkanie miało charakter roboczy, dzięki któremu udało się wypracować rzeczowy plan działania.

 

– Dzięki dobrej współpracy z MZDW,  Rejonem Drogowym w Radomiu i Zarządem Województwa Mazowieckiego, miło nam poinformować, że niebawem, bo już w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 691 w ciągu ulicy Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko i miejscowości Bąkowiec tak długo wyczekiwanej przez nas wszystkich. Jest to deklaracja dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – przekazała wójt Teresa Fryszkiewicz

 

Pierwszy krok – dokumentacja

 

By mogło dojść do realizacji tej inwestycji potrzebna jest dokumentacja. To dość czasochłonna procedura, która może potrwać nawet kilka lat.

 

– Kluczowym zagadnieniem, które interesowało mieszkańców Bąkowca jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa i komunikacji. By jednak mogło dojść do realizacji tej inwestycji w pierwszej kolejności należy opracować dokumentacje projektową a ten proces trwa około 2-3 lata. W przypadku budowy ścieżki rowerowej, jest potrzeba  pozyskania terenów sąsiadujących – poinformował Dyrektor MZDW Pan Tomasz Lewandowski.

 

– Starania o przebudowę drogi 691 na odcinku ulicy Kochanowskiego i miejscowości Bąkowiec Wójt i Rada Gminy prowadziła od kilku lat, co konsekwencją jest wprowadzenie zadania do realizacji. Pragnę podkreślić, że w kontekście całego Mazowsza jest to wspólny sukces – dodaje wójt Teresa Fryszkiewicz