W dniu 30 października br. został ogłoszony przetarg na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko” ulic Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa i Świerkowa. Informacje o zamówieniu znajdują się pod adresem platformy e.Zamawiający: https://gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl