„Ruch i zabawa to wspaniała sprawa” – takie motto przyświecało uroczystości otwarcia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie 28 marca 2014r.

 

 

Plac jest zgodny z normami bezpieczeństwa, wspaniale wyposażony, kolorowy. Zainstalowano na nim urządzenia zabawowe: huśtawki sprężynowe, urządzenia ruchowe z bieżnią, karuzelę, domki zabawowe oraz czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposoby wykorzystania urządzeń. Teren placu pokryty jest bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, obejmującą strefę bezpieczeństwa urządzeń oraz ciągi komunikacyjne. Przy placu znajduje się pas zieleni. Środki na budowę placu szkoła pozyskała z programu rządowego „Radosna Szkoła” oraz od Urzędu Gminy w Garbatce Letnisko i Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogucin.

 

Po raz pierwszy przyznane zostały dyplomy i statuetki „Człowiek z Sercem na Dłoni”…

 

…odebrali je, od lewej: Włodzimierz Mazur, Robert Kowalczyk i Andrzej Orzechowski

 

Pierwsza część uroczystości miała miejsce na świeżym powietrzu, na placu zabaw, gdzie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Po powitaniu zebranych, uczniowie zaprosili do symbolicznego przecięcia wstęgi. Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Włodzimierz Mazur – Przewodniczący Rady Gminy, Teresa Rodakowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie, Andrzej Orzechowski – Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej oraz ksiądz Bogdan Piwko – proboszcz parafii w Bogucinie przecięli razem wstęgę, dokonując tym samym otwarcia. Ks. Bogdan Piwko poświęcił plac, aby jak najlepiej służył korzystającym z niego dzieciom.

 

Nowy plac zabaw poświęcił ksiądz Bogdan Piwko, proboszcz parafii w Bogucinie

 

Następnie wszyscy zebrani udali się do budynku szkoły, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Uczniowie przedstawili program słowno-muzyczny, w którym przypomnieli historię budowy placu. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek „Człowiek z Sercem na Dłoni”. Samorząd Uczniowski wystąpił z inicjatywą przyznawania tego wyróżnienia osobom i instytucjom, które okazały szczególnie duże wsparcie i życzliwość dzieciom z PSP w Bogucinie. Po raz pierwszy statuetkami zostali uhonorowani: Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Rada Gminy Garbatka-Letnisko oraz Wspólnota Gruntowa Wsi Bogucin. Miłym akcentem kończącym uroczystość był występ Zespołu Teatralnego działającego przy Radzie Rodziców, który przedstawił zabawną, utrzymaną we współczesnych realiach wersję baśni „Kopciuszek”.Fot. GCSiP