Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku znajduje się pod następującym adresem strony internetowej: https://portal.wfosigw.pl/

Wszyscy mieszkańcy naszej gminy chcący wykonać kompleksową termomodernizację swojego domu tj., docieplenie i wymiana systemu grzewczego na  ekologiczne  mogą uzyskać pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku dla przedmiotowego programu.

Zapraszamy codziennie w godzinach pracy urzędu lub kontakt telefoniczny.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Płachta nr tel. 48 62 10 194 wew. 22 lub Magdalena Orłowska nr tel. 48 62 10 103.