Punkt konsultacyjny czynny jest codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 i 11, pod następującymi numerami telefonu: 48 62 10 103, 48 62 10 194 wew. 19 i 22.

 

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie: https://portal.wfosigw.pl

Do wypełnienia wniosku niezbędne jest założenie konta na stronie internetowej: https://portal.wfosigw.pl w zakładce Portal Beneficjenta.