JEDNOGŁOŚNIE ZA ABSOLUTORIUMW miniony czwartek 19 maja w lokalu po Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VII kadencji. Radni po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej zdecydowali o jednogłośnym udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015 wójtowi gminy Robertowi Kowalczykowi.

Komisja Gospodarki Gminy i Finansów została zapoznana z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Obydwie opinie są pozytywne. Wszyscy radni byli za udzieleniem absolutorium – mówiła przewodnicząca komisji Marianna Bernacik – Możemy tylko podziękować, że plan założony na 2015 rok został niemal w stu procentach wykonany – dodała przewodnicząca

 

MEDAL DLA WÓJTAPodczas czwartkowej sesji,  prócz głosowania absolutorium oraz uchwał budżetowych miała miejsce mini uroczystość wręczenia brązowego medalu dla wójta Roberta Kowalczyka. Medal „Za zasługi dla obronności kraju” w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył ppłk. Zbigniew Adamczyk Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiu.- W związku  z uhonorowaniem Pana Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” proszę przyjąć gratulacje i serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego – gratulował ppłk. Zbigniew Adamczyk