Na sali obrad brakowało dwóch radnych, Mirosława Dziedzickiego oraz radnego Janusza Stachurskiego. Głosowanie nad absolutorium było prawomocne. Po głosowaniu radni nagrodzili wójta burzą oklasków. Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z XXXVII już sesji Rady Gminy.