II   TURNIEJ TENISA STOŁOWEGOO PUCHAR WÓJTADLA MIESZKAŃCÓW GMINY GARBATKA-LETNISKO

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego.REGULAMIN I. Organizatorzy Urząd Gminy Garbatka-LetniskoZespół Szkół Samorządowych w Garbatce- LetniskoII. Termin i miejsceTurniej rozpocznie się w dniu 23.02.2013 r. (sobota) o godz. 930 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko przy ul. H. Lewandowicz 2III. WeryfikacjaZgłoszenia do zawodów w godz. 930 – 1000 w dniu zawodów.Zawodnicy powinni posiadać strój sportowy, (rakietki do tenisa stołowego zapewniają organizatorzy).IV. UczestnictwoW zawodach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko, bez limitu wieku. Przewidziano   kategorie: I – Junior  (mężczyźni do lat 18 )II– senior ( mężczyźni  powyżej 18 lat)III–   OPEN kobiety   Prawo startu mają wyłącznie mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko.V. Nagrody Puchary za I miejscaDyplomy i nagrody za miejsca I-IIIVI. Sposób przeprowadzenia turniejuSystem rozgrywek określa w dniu zawodów organizatorW sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizatorOrganizator nie ubezpiecza uczestników zawodówVII.  Szczegóły i  kontaktwww.garbatka.pl tel. 486210016