Wójt Teresa Fryszkiewicz składa serdeczne podziękowania za wzorową postawę obywatelską wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023r.

Frekwencja w wyborach do Sejmu RP w Gminie Garbatka-Letnisko – 74,71%

Frekwencja w wyborach do Senatu RP w Gminie Garbatka-Letnisko – 74,60%

Referencja w Referendum Ogólnokrajowym – 51,11%

W każdym z rodzajów głosowań, frekwencja była wyższa od ogólnokrajowej!

Dla porównania przypominamy, że frekwencja w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
w 2019 r. w Gminie Garbatka-Letnisko wynosiła do Sejmu RP 58,65% natomiast do Senatu RP 58,57%.

Wyniki głosowania w tegorocznych wyborach w Gminie Garbatka-Letnisko

Wyniki głosowania na komitety (Sejm)

Komitet

Liczba głosów

Procent głosów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 542 49,44%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 641 20,55%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 462 14,81%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 213 6,83%
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA 146 4,68%
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA 73 2,34%
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 35 1,12%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU 7 0,22%
Razem 3 119 100,00%

 

Wyniki głosowania na kandydatów (Senat)

Kandydat Komitet Liczba głosów Procent głosów
KARCZEWSKI Stanisław KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 650 53,07%
PRZYBYTNIAK Leszek Janusz KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 250 40,21%
LECHOWSKI Krzysztof Grzegorz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA LECHOWSKIEGO 209 6,72%
Razem 3 109 100,00%

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.pkw.gov.pl/