Dla rozwoju Mazowsza

 

Bardzo miło jest nam poinformować o kolejnych już, przyznanych Gminie Garbatka-Letnisko dodatkowych funduszach. 16 kwietnia 2012 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, podpisano bowiem Umowę o dofinansowanie projektu „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyczyn”.

Koszt przedsięwzięcia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.2. „Ochrona powierzchni ziemi, to  628.458,24 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w 60% ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania wynosi: 377.074,94 zł.

Sama konieczność rekultywacji zamkniętego i technicznie nieprzystosowanego składowiska, stanowi obowiązek nałożony na Gminę Garbatka-Letnisko zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 2007 roku. Ten odgórny nakaz jest dla nas nie tylko kłopotliwy i trudny, stanowi także poważne zagrożenie dla gminnych finansów. Bowiem niezrealizowanie go, stanie się podstawą do nałożenia na naszą Gminę wysokich kar.

Realizacja przedsięwzięcia, która przywróci teren składowiska do stanu pierwotnego, znacząco poprawi stan środowiska przyrodniczego okolic, poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń takich jak cynk, ołów czy gaz wysypiskowy. Ponadto przyznane dofinansowanie uchroni Gminę przed znacznym zadłużeniem oraz pozwoli przeznaczyć własne środki finansowe na inne, ważne potrzeby naszych mieszkańców.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Budżetu Państwa”.Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajduja się na stronie www.mazowia.eu