Początek obrad była uroczysty. Wójt Robert Kowalczyk wręczył uhonorowanemu przez Ministra Rolnictwa rolnikowi z terenu gminy Panu Sylwestrowi Gizińskiemu symboliczny prezent. Włodzimierz Mazur poinformował radnych o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. oraz zapoznał z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji jednostek. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna. W  trakcie sesji radny Marcin Kołdej wymienił kilka ostrych zdań z Sołtysem sołectwa Bąkowiec Zbigniewem Maciejewskim.Zapraszamy do obejrzenia relacji z obrad XXX Sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

 

 

 

Sprawozdanie Wójta Roberta Kowalczyka z prac miedzy sesjami

XXX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VI kadencji