Zakończyły się prace związane z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko. W ramach realizacji zadania ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP’’- edycja 2024  wykonano  remont elewacji zewnętrznej. Zadanie w 100%  sfinansowane zostało z pozyskanych przez Gminę Garbatka-Letnisko  środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie -40.000zł .