Jednak oceniając to z boku, należy przyznać, że domeną ww. samorządowca nie jest tylko wysłuchiwanie próśb,  a raczej skuteczne działanie. Bowiem okres 2014-2018 to bardzo pracowite lata dla władz samorządowych Gminy Garbatka-Letnisko, z Wójtem Robertem Kowalczykiem na czele. Gmina przez okres 4 lat realizowała szereg inwestycji, wykonała wiele projektów i przedsięwzięć, mających na celu poprawę warunków życia naszych mieszkańców. Część zadań finansowana była z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko, jednak ich ogromną ilość zrealizowano z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Niektóre przedsięwzięcia realizowane były samodzielnie przez Gminę, inne z udziałem takich partnerów jak: Stowarzyszenia, Kluby sportowe, Parafie. Wysiłek władz samorządowych niejednokrotnie był nagradzany przyznawaniem Gminie Garbatka-Letnisko szeregu nagród i tytułów. Oto najznamienitsze efekty tej ciężkiej pracy.

W ciągu ostatniej kadencji na terenie Gminy Garbatka-Letnisko zrealizowano wiele inwestycji drogowych m.in:   Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza w Garbatce-Letnisko, Budowa drogi gminnej w miejscowości  Anielin, Przebudowa Łącznika przy ulicy Kolejowej, Przebudowa drogi w Garbatce Zbyczyn, partnerska Budowa drogi powiatowej w miejscowości Molendy czy też Przebudowa ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko

Wykonano również wiele inwestycji o charakterze wodno- kanalizacyjnym, m.in.:

Zmodernizowano Gminną Oczyszczalnię Ścieków w miejscowości Bąkowiec

Wybudowano w Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Molendy

Rozbudowano istniejące sieci gminne w miejscowości Garbatka-Letnisko,

Zmodernizowano stacje uzdatniania wody.

Dobra współpraca Pan Wójta z Radą Gminy i Mieszkańcami zaowocowała modernizacją już istniejących obiektów i powstaniem wielu nowych. Z myślą o mieszkańcach powstały m.in.:

Świetlico-remiza w miejscowości Bąkowiec.

Lokale Socjalne w miejscowości Bąkowiec.

Skwer im. Mjr Władysława Szymanowskiego.

Skwer Leszka Kołakowskiego w Garbatce-Letnisko.

Zielona Siłownia przy kompleksie Boisk Sportowych w Garbatce-Letnisko.

Ale Gmina Garbatka-Letnisko to nie tylko infrastruktura i inwestycje. Wójt Robert Kowalczyk współpracuje praktycznie z każdą organizacją, realizując w ciągu roku ponad 20 wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. Warto zobaczyć chociażby:

Dzień Dziecka

Dni Młodzieży

Dni Garbatki

Dożynki Gminno-Parafialne

Turnieje Szachowe

Zloty Motocyklowe (Pogoń za wiosną, Rajd Zagończyków, Bike Night)

Rekonstrukcję Bitwy pod Anielinem-Laskami.

Jak widać Pan Wójt stara się wspierać praktycznie każdą sferę życia swoich Mieszkańców. Pewnie stąd  też zaszczytny tytuł Samorządowca Roku Powiatu Kozienickiego! Gratulujemy Panie Wójcie i życzymy dalszej, tak owocnej pracy!