Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci z opiekunami (rodzice, starsze rodzeństwo lub dziadkowie), ale same dzieci też są mile widziane. Organizator zapewnia podstawowe materiały, można również przynieść materiały własne. Spośród wykonanych palm najładniejsze zostaną nagrodzone.

GCRSiP