Po odśpiewaniu przez zgromadzonych hymnu państwowego, uczennica klasy II gimnazjum Wiktoria Zawodnik przedstawiła najważniejsze informacje na temat wybuchu II wojny światowej. Z przygotowanych przez nauczyciela historii Rafała Kąckiego wiadomości dowiedzieliśmy się, jakie były przyczyny, przebieg i konsekwencje najtragiczniejszego doświadczenia ludzkosci w XX wieku. Młodzież ze szkoły podstawowej złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia.

 

 

Następnie dyrektor Agnieszka Babańca powitała wszystkich zebranych, a uczniom życzyła owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym. Przedstawiła wychowawców klas i nowego nauczyciela języka angielskiego- Damiana Kęskę. Pani Dyrektor podziękowała za dotychczasową współpracę wicedyrektorowi Andrzejowi Baraczowi. Od 1. września stanowisko to piastować będzie Ewelina Piecyk- Kowalska, której pani dyrektor życzyła satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Do podziękowań oraz życzeń dołączyli przedstawiciele organu prowadzącego- wójt gminy Robert Kowalczyk i przewodniczący rady Włodzimierz Mazur.

 

Na zakończenie uczniowie udali się do sal ze swoimi wychowawcami, którzy zapoznali ich z planem zajęć oraz przypomnieli podstawowe zasady BHP.

 

 

Autor: Monika Rodakowska

fot.Monika Rodakowska