Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego, czyli obowiązkowej metody spisowej.

Punkt Spisowy zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy ul. Skrzyńskich 1 i jest dostępny w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, wtorek-czwartek w godzinach 7.30-15.30, piątek w godzinach 7.30-14.00.

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.  

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.