Takie zadania czekały na uczestników konkursu, który odbył się w piątek w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach. Najlepsi byli uczniowie z ZSP Nr 2 w Pionkach i „ogólniaka” z Iłży. Konkursy literackie organizowane są od czterech lat. W każdym kolejnym roku głównym tematem jest następna epoka, począwszy od starożytności, a skończywszy na literaturze współczesnej. Tegoroczny konkurs rozegrany został w „ogólniaku” w Pionkach i był tematycznie związany z epoką romantyzmu. W zmaganiach wzięły udział kilkuosobowe reprezentacje pięciu szkół średnich: LO Pionki, ZSP Nr 2 Pionki, LO Iłża, ZSP Iłża i ZSP Garbatka-Letnisko. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z wiadomościami ogólnymi, wyjaśniali pojęcia literackie, rozpoznawali po kilku wersach utwory, czy życiorysy znanych przedstawicieli literatury. Dodatkowym zadaniem było zaprezentowanie scenki z wybranego utworu i recytacja wiersza.

Uczniowie z ZSP w Garbatce-Letnisko zajęli III miejsce

Zarówno jury, nauczyciele, jak i sami uczestnicy przyznawali, że w tym roku rywalizacja była bardzo wyrównana. Świadczą o tym dwie równorzędne pierwsze nagrody. Zdobyła je młodzież z liceum w Iłży i pionkowskiego technikum „zielonego”. Jak przyznał jeden z uczestników z ZSP Nr 2, na swój sukces pracowali przez ostatnie dwa tygodnie. Drugie miejsce zajął zespół z LO Pionki, a trzecie ZSP Garbatka-Letnisko i ZSP Iłża. Nagrody książkowe, dyplomy i pamiątkowe gadżety wręczały m.in. Jadwiga Wójtowicz – naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomiu i Ewa Glegoła – dyrektor LO w Pionkach. W przyszłym roku konkurs dotyczył będzie epoki pozytywizmu i odbędzie się w ZSP Nr 2 w Pionkach.