Inicjatywa miałaby na celu nie tylko ujednolicenie systemu, stacji oraz kwot wypożyczania jednośladów. Przedsięwzięcie podniosłaby znacznie atrakcyjność tych obszarów, zbliżyło je regionalnie oraz zainicjowało I etap do innych, międzygminnych projektów. Koleje działania w przyszłości mogłyby prowadzić do wspólnego wyznaczania tras, szlaków turystycznych czy budowy ścieżek rowerowych.

W dzisiejszych czasach, w dobie korków oraz rosnącej emisji spalin samochodowych, coraz więcej ludzi przesiada się na rowery. Sprzyjają temu warunki atmosferyczne i dogodne trasy w tym obszarze. Wprowadzenie Regionalnego Systemu Rowerowego poszerzy ofertę spędzania wolnego czasu oraz wesprze tą zdrową dyscyplinę sportu i rekreacji. Ujednolicenie systemu i stacji wypożyczania rowerów pozwoli przykładowo Mieszkańcowi Miasta Pionki na wypożyczenie jednośladu, dotarcie nim do Garbatki-Letniska. A tam w miarę zmęczenia czy zmieniających się warunków atmosferycznych, podjęcie decyzji czy wrócić rowerem do Pionek czy pozostawić go w Garbatce, a wrócić pociągiem.

Dodajmy, iż władze samorządowe dążą do tego, aby cały system obsługiwał zewnętrzny operator. Im więcej samorządów weźmie udział w tej słusznej inicjatywie, tym większe możliwości i tym mniejsze koszty wynajmu jednośladów dla Mieszkańców.