Gmina Garbatka-Letnisko w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwraca się z zapytaniem dotyczącym dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci młodszych oraz remontu toalet dla personelu, realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie, Gmina Garbatka-Letnisko” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

W przypadku zainteresowania realizacją ww. usługi, prosimy o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2015 roku, do godz. 15.00.

 

 

 

 

Załączniki :

 

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami_1_2_3.doc

Przedmiar robót.pdf