Na konkurs wpłynęło 5 prac uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-

Letnisko. Wyróżnione prace zostały przekazane do etapu powiatowego. Praca Mai Walczak

zdobyła 1 nagrodę w kategorii klas I-III.

Dnia 13 marca 2015r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej strazy Pożarnej w Kozienicach laureatom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy laureatom!

GCRSiP