Gmina Garbatka – Letnisko dziękując za udział w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym organizacji placu zabaw oraz dostawy wyposażenia realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie, Gmina Garbatka-Letnisko”, informuje, iż do realizacji usługi ww. zadania wybrano ofertę złożoną przez: Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. Cena oferty brutto:  3959,82 zł brutto- część I oraz 64735,79 zł brutto – część II.