Gmina Garbatka – Letnisko dziękując za udział w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym dostosowanie pomieszczeń realizowanew ramach projektu systemowego pn. „Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie, Gmina Garbatka-Letnisko”, informuje, iż do realizacji usługi ww. zadania wybrano ofertę złożoną przez: P.U.H. SYLWER Trzos Sylwester, Czarna Wieś 21B, 26-670 Pionki. Cena oferty brutto: 17.466,00 zł.