Jak informowaliśmy w ostatnim Biuletynie w ramach niniejszego przedsięwzięcia droga krajowa nr 79 zostanie rozbudowana na długości ok. 7,7 km. Skrzyżowania, zjazdy oraz zatoki autobusowe zostaną przebudowane, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe oraz pas wielofunkcyjny. Dodatkowo przebudowane będzie odwodnienie, istniejąca infrastruktura podziemna oraz oświetlenie uliczne. Termin realizacji  inwestycji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.