Dopiero po uzgodnieniu z pacjentami terminów szczepienia, szczepionki będą zamawiane dla wskazanych pacjentów, gdyż termin przechowywania szczepionek w temperaturze wyższej niż -70 st. jest bardzo krótki (wynosi maksymalnie 5 dni).

Pacjent, zgłaszając się na szczepienie, będzie kwalifikowany przez lekarza, a po szczepieniu będzie musiał pozostać w przychodni pod nadzorem medycznym przez ok. 30 minut.

Szczepienie jednego pacjenta będzie odbywać w dwóch turach w odstępie 21-28 dni w zależności od rodzaju szczepionki.

Zapisy na szczepienia przeciw covid-19 ruszą 15.01.2021 r. Na chwilę obecną nie znamy zasad zapisów na szczepienia. Jak tylko otrzymamy stosowne wytyczne, przekażemy Pani Wójt, celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców.                                                                                                                       Dariusz Skoczylas