Rozpoczęły się prace w terenie związane z budową kanalizacji sanitarnej w Garbatce Długiej. To już kolejna inwestycja z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej w gminie.1 marca 2022 r. władze samorządowe podpisały umowę z wykonawcą Zakładem Instalacyjnym Janczes Artur Podymniak, Czesław Janicki, Łukasz Janicki Spółka Jawna z siedzibą w Radomiu dając początek długo wyczekiwanej inwestycji. Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (bez przyłączy) o długości 4423,5 mb wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 3,5 mln zł, z czego większość kwoty pokryta zostanie ze środków zewnętrznych. Gmina Garbatka-Letnisko otrzymała na ten cel środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie budowy przewidziane jest na początek II kwartału 2023 roku.