Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS.Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r. Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.PT KRUS KozieniceUl. Świerczewskiego 3126-900 KozieniceTel. 48-383-37-50