W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in. utwardzenie nawierzchni ww. ulic kostką brukową o szer. min. 5m., budowa jednostronnych chodników wraz ze zjazdami do posesji, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego w ciągu ul. Drzewiarz na odcinku od ul. H. Dąbrowskiego do ul. Partyzantów poprzez ul. I. Krasickiego, oświetlenie uliczne typu parkowe na całej długości ul. Krasickiego i częściowo Drzewiarzy. Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 8.763.750,00 zł, a całkowita wartość inwestycji wyniesie 9.367.000,00 zł. Zakończenie prac planowane jest na 2024.

Roboty budowlane spowodują ograniczenia w ruchu, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.