W woli przypomnienia dnia 8.11.2023r. podpisano umowę z firmą BUDROMOST-STARACHOWICE na przebudowę drogi gminnej w msc. Garbatka Nowa, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatowa do granicy Gminy Policzna. Koszt inwestycji to blisko 870.000,00 zł z czego 734.509,09 zł to środki pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład.