Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny będzie miała prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

         Projekt realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisku.