W ramach ostatniego już naboru wniosków w w tej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzustów Gmina Garbatka-Letnisko.

 

Przedmiotowa inwestycja, której łączny koszt to nieco ponad 360 tys. zł., dofinansowana zostanie dotacją Wojewody Mazowieckiego w kwocie 176.259,00 zł. oraz dodatkowymi środkami z budżetu Wspólnoty Gruntowej Wsi Brzustów w kwocie 50 tys. zł. Dzięki pozyskanym funduszom oraz determinacji naszych władz samorządowych, które nie boją się wyciągać rękę po zewnętrzne środki, mieszkańcy Brzustowa już niedługo będą jeździć po utwardzonej, bitumicznej nawierzchni.

 

Obecnie wyłoniono już w procedurze przetargowej wykonawcę prac i trwają roboty budowlane. Finał inwestycji zaplanowana na połowę października br.