Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy wspólnie z mieszkańcami naszej gminy, oddać cześć bohaterom i ofiarom tamtych tragicznych wydarzeń. Obchody te były także wspaniałą lekcją historii dla lokalnej społeczności. Dziękują za dotychczasową przychylność, pragnę wyrazić nadzieję na dalszą owocną współpracę w przyszłych przedsięwizęciach.Wójt Gminy Robert Kowalczyk