Pierwsze miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy zdobył zespół Sienkiewka, drugie miejsce zdobyła drużyna Fanatycy. Podczas wręczania dyplomów, nagród i pucharu Przewodniczący Rady Gminy pan Włodzimierz Mazur podziękował organizatorom Turnieju oraz wyraził uznanie dla uczestników, których sportowa postawa, waleczność i zaangażowanie jest godne naśladowania . GCRSiP