RADNI GMINY GARBATKA-LETNISKO VIII KADENCJI (2018-2023)

 

Włodzimierz Mazur – Przewodniczący Rady

Irena Piechocińska – Wiceprzewodnicząca Rady

Krystyna Basaj

Ewa Dębowczyk

Bartłomiej Kamiński

Jadwiga Kutyła

Barbara Kwaśnik

Ryszard Mazur

Dorota Michałowska

Grażyna Otarkowska

Czesław Pacuła

Marianna Piechota

Hanna Skocz

Michał Świątek

Dorota Ziarkowska